Sexi in schat

Veiligheid van een landing point conform het gestelde in HB 7-42, Handboek Helicopter Handling, zoals die onder andere wordt gehanteerd door 11 Air Manoeuvre Brigade Air Assault.

Het landing point moet te allen tijde zodanig worden gekozen dat de vijand hierop zo min mogelijk invloed kan uitoefenen.

Het bloedbad in het Zuid-Vietnamese gehucht My Lai (spreek uit als Een routineopdracht van de Charlie Company, 11th Brigade om leden van het 48ste bataljon van de Viet Cong te vinden, liep volledig uit de hand. Gangbare benaming voor de opvolgend of plaatsvervangend commandant van een eenheid.Het resultaat hiervan zal zijn dat burgers hun leven in veiligheid en vrijheid kunnen doorbrengen en interne conflicten op geweldloze manier binnen het staatsbestel worden opgelost.De security sector omvat alle instanties die zich met veiligheid bezighouden, zoals douane, grenswacht, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, krijgsmacht, kustwacht, militaire politie, paramilitairen, politie, reservisten e.d.Initieel ging het om de stafsecties 1 t/m 4, gericht op het zo goed mogelijk afstemmen van activiteiten in de functionele lijn.Op bataljons- en brigadeniveau worden de volgende secties onderscheiden (op divisie- en legerkorpsniveau wordt in plaats van bijvoorbeeld een S1 gesproken van een G1: Civiel-Militaire Samenwerking Contacten met lokale autoriteiten; Gastlandsteun (Host Nation Support); Liaison met Non-Governmental Organisations (NGO's) en International Organisations (IO's); Ontmijnen & Explosievenopruiming; Wederopbouw.

Leave a Reply