Turkse datingsite nl test dating portale Oldenburg

De Nederlandse overheid financierde een deel van de activiteiten van sommige van deze organisaties, bijvoorbeeld die voor vrouwenemancipatie en diverse sociale programma's gericht op verbroedering, culturele uitwisseling, vermaak en educatie.

Turkse organisaties bleven wel sterk vertegenwoordigd, ook in contacten met de nederlandse overheid, hoewel hun invloed binnen de Turkse gemeenschap afnam.

Het Ottomaanse Rijk was het eerste land dat de Republiek der Verenigde Nederlanden erkende, decennia voordat Nederland werd erkend door zijn buurlanden.

In de 16e en 17e eeuw waren er in de Europese handelssteden zoals Amsterdam en Antwerpen al veel Ottomaanse handelaren aanwezig, hoewel voornamelijk van Armeense en Griekse etniciteit.

Turkse religieuze organisaties die in Nederland werden opgericht zijn onder andere de aan Diyanet verbonden Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie en de Islamitische Stichting Nederland, lokale afdelingen van Milli Görüs, een koepelorganisatie voor Soefi-gemeenschappen genaamd Stichting Islamitisch Centrum Nederland, de Alevitische federatie HAK-DER en later ook scholen en stichtingen behorend tot de Hizmet beweging.

Voorbeelden van politiek georiënteerde organisaties zijn de seculiere arbeidersvereniging HTIB, de vrouwenbeweging HTKF en de nationalistische Turkse Federatie Nederland.

De combinatie van push- en pull factoren leidde tot een groeiende remigratie van de eerste generatie Turken, en een toename in de migratie van de hogeropgeleide tweede generatie.

In de eenentwintigste eeuw is het aantal Turken dat naar Nederland kwam sterk afgenomen als gevolg van de verbeterde economische situatie van Turkije en een strenger gezinsherenigingsbeleid.Sinds de aanslagen van 11 september 2001 is er enige discussie ontstaan in de politiek en in de samenleving omtrent de mogelijkheid tot co-existentie van islam, democratie en mensenrechten.Terwijl in Turkije de liberaal-conservatieve AKP vanaf 2002 hervormingen doorvoerde op het gebied van economie en persvrijheid werd het politieke klimaat richting met name islamitische minderheden in Nederland negatiever.De gastarbeiders dachten in eerste instantie terug naar Turkije te kunnen gaan als de situatie er wat was verbeterd, zij wilden geld sparen om in Turkije een eigen zaak te beginnen of om te investeren in moderne landbouwapparatuur.Om hun gezin niet te lang te hoeven missen werden eerst de vrouwen en later de kinderen ingevlogen.

Leave a Reply